Nurminen Logistics ja Narvikin satama sopimukseen kuljetusyhteistyöstä

Nurminen Logistics ja Narvik Havn ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen jonka tarkoituksena on kehittää ja tukea Norjan vientiliikennettä Kiinaan rautateitse. Norjasta kuljetetaan pelkästään kalanjalostuksen tuotteita Aasiaan 500 000 tonnia vuodessa, lisäksi yhteistyö tukee Pohjois-Amerikan ja Islannin Norjan kautta kulkevaa Kiinan vienti- sekä tuontiliikennettä.

Nurminen Logistics aloitti säännöllisen konttijunaliikenteen Suomesta Kiinaan vuonna 2018. Helsinki – Hefei – Helsinki reitin nopea, vain jopa 11 päivän kuljetusaika sekä aikataulujen luotettavuus, ovat kasvattaneet reitin kysyntää niin, että kevään 2020 aikana tuontiliikenne on siirtynyt viikoittaisiin lähtöihin.

Hefein liikenteen edelleen kasvaessa ja asiakaskuntamme laajentuessa, Nurminen Logistics aloittaa elokuussa 2020 säännöllisen konttijunaliikenteen Norjan Narvikista. Narvikin liikennettä operoidaan kahteen destinaatioon Kiinassa; Helsingin kautta Hefeihin tai Narvikista suoraan Chongqingiin. Narvik – Chongqing reitillä liikennöidään pääosin lämpösäädeltyjä elintarvikekuljetuksia 45’ Reefer konteilla mutta junaan on mahdollista lastata Norjasta myös muuta rahtia asiakastarpeen mukaan. Uusi reititys mahdollistaa

vain 16 – 17 päivän kokonaiskuljetusajan Norjasta Kiinaan ja palvelee näinollen elintarviketeollisuuden mahdollisuutta kasvattaa tuoretuotteiden vientiä Kiinaan.

Nurminen Logistics odottaa uudelta reitiltä huomattavaa volyymikasvua Rautatieliiketoiminnassaan vuosina 2020 – 2021.

Lisätietoja:

VP Sales, Marjut Linnajärvi, +358 40 571 5034

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.