Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa järjestäytymiskokouksessaan tarkastusvaliokunnan ja tarvittaessa muita valiokuntia sekä nimeää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

  • käsitellä tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet
  • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
  • valvoa taloudellista raportointiprosessia
  • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antama selvitys, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä erityisesti sen oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
  • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle säännöllisin väliajoin. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti.