Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Johdannaisten käyttö

Yhtiön johto voi käyttää johdannaissopimuksia yhtiön valuutta-, korko- ja hyödykeriskien suojaamiseen kohdassa Rahoitusriskit ilmenevien rajoitusten mukaisesti.  Muilta osin johdannaissopimuksia voidaan solmia vain hallituksen päätöksellä.