Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastajalle on vuonna 2020 maksettu palkkiona tilintarkastuksesta 149 tuhatta euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 15 tuhatta euroa.