Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Yhtiön strategiatyö

Konsernin johtoryhmä ja yhtiön hallitus tekevät jatkuvaa strategiatyötä konserninstrategisten tavoitteiden määrittämiseksi ja täsmentämiseksi. Hallitus ja johtoryhmä pitävät vuosittain yhteisiä strategiakokouksia. Vuosittain käsitellään myös konsernin riskikartoitus, jossa kvantifioidaan johdon toimesta konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävät riskit. Kartoituksen perusteella riskien toteutumistodennäköisyyttä ja riskien toteutumisen negatiivista vaikutusta pyritään minimoimaan.