Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Taloustieto

Nurminen Logistics Oyj:n tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiö julkaisee vuoden aikana tilinpäätöstiedotteen sekä puolivuotiskatsauksen.

Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivitetään taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä.

Näkymät

Tilinpäätöstiedote 5.3.2021:

Nurminen Logisticsin 2020 toinen vuosipuolisko oli positiivisen kehityksen aikaa, huolimatta Covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista. Yhtiön H2 liikevaihto kasvoi 27 % eli 9,4 milj. euroa 2019 vertailukauteen verrattuna ja H2 liiketulos parani selvästi H1 verrattuna ja oli +0,3 milj. euroa ja +0,9 milj. euroa ilman kertaluonteisia kuluja. Kehitys oli kaikissa liiketoimintaryhmissä oikeansuuntaista. Erityisen hyvää kehitys oli Kiinan rahtijunatuotteessa, joka antaa yhtiölle hyvät kannattavan kasvun edellytykset myös tulevaisuudessa

Yhtiö jatkaa voimakkaasti panostamista Euroopan ja Aasian väliseen rautatieliikenteeseen, digitaalisiin tuotantoprosesseihin sekä aloittaa uuden ulkoistuspalvelukonseptin H1 2021 aikana. Covid-19-pandemian helpottaessa yhtiö pystyy nopeasti kasvattamaan kapasiteettiaan ja reagoimaan uusilla avauksilla Kiinassa, kuten elintarvikkeiden kylmäkuljetuksilla. Alkuvuoden 2021 perusteella yhtiön kehitys jatkuu hyvänä ja yhtiö arvioi että liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee selvästi vuodesta 2020.

Aikaisemmat näkymät: 

Tilinpäätöstiedote 8.3.2018:

Nurminen Logistics uskoo, että talouden ja markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu vuonna 2018. Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan vuoden 2017 tasosta.

Pörssitiedote 20.12.2017:

Nurminen Logistics nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017:

Nurminen Logistics arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna ja liiketuloksen kasvavan selvästi vuoteen 2016 verrattuna ja olevan selkeästi positiivinen. Päivitetty ohjaus koskee sekä raportoitua liikevaihtoa ja liiketulosta että vertailukelpoista liikevaihtoa ja liiketulosta.

Puolivuosikatsaus 10.8.2017:

Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2016 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on vaikutusta raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Tilinpäätöstiedote 9.3.2017:

Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2016 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on vaikutusta raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Puolivuosikatsaus 11.8.2016:

Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2015 tasolla ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2015 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Tilinpäätöstiedote 18.2.2016:

Nurminen Logistics arvioi operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2015 verrattuna, mutta liikevaihtonsa laskevan vuoden 2015 tasosta. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin kehityksestä. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Pörssitiedote 3.11.2015:

 Nurminen Logistics päivittää vuoden 2015 näkymiään:

Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ilman valuuttakurssimuutoksia ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan selvästi vuoden 2014 tasosta. Pääasiallisena syynä liikevaihdon laskuun ovat Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myynti sekä ruplan valuuttakurssin heikkeneminen. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan positiivinen vaikutus kassavirtaan ja rahoitusasemaan. Vaunukauppojen tulosvaikutus on riippuvainen toteutushetken ruplan kurssista. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin loppuvuoden kehityksestä. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Osavuosikatsaus 6.8.2015:

Yhtiön pörssitiedotteessa 5.5.2014 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan vuoden 2014 tasosta. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan positiivinen vaikutus kassavirtaan ja rahoitusasemaan. Vaunukauppojen tulosvaikutus on riippuvainen toteutushetken ruplan kurssista. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin loppuvuoden kehityksestä.

Pörssitiedote 5.5.2015:

Nurminen Logistics päivittää vuoden 2015 näkymiään:

Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan vuoden 2014 tasosta. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan oleellinen positiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin alkuvuoden kehityksestä ja loppuvuoden näkymistä.

Tilinpäätöstiedote 19.2.2015:

Nurminen Logisticsin markkinaolosuhteet jatkuvat näillä näkymin viime vuoden kaltaisina. Suomen viennin pieni kasvu näyttää mahdolliselta erityisesti Helsingin ja Kotkan satamien kautta, ja vastaavasti tuonnin lasku todennäköiseltä. Suomen vienti Venäjälle vallitsevissa olosuhteissa pysyy luultavasti vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tasolla ja Venäjän sisäinen liikenne vuoden 2014 tasolla. Ruplan kurssimuutoksilla on suuri vaikutus yhtiön kannattavuuteen. 

Näkymä tulevaisuuteen on lyhyt. Arvioimme kuitenkin liikevaihtomme, operatiivisen liiketuloksemme ja osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna perustuen entistä monipuolisempaan asiakaskuntaamme ja tehostuneeseen toimintaamme.

Osavuosikatsaus 6.11.2014:

Yhtiön pörssitiedotteessa 5.8.2014 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan supistuvan vuonna 2014 johtuen Ukrainan kriisin pitkittymisestä, mutta piristyvän jälleen nopeasti erityisesti rautatiekuljetusvolyymien ja projektiliiketoiminnan osalta kansainvälispoliittisen tilanteen ratkettua. Suomen-viennissä ja -tuonnissa yhtiön markkinanäkymä on olemassa oleviin asiakassopimuksiin perustuen vakaa vuonna 2014.

Nurminen Logistics arvioi sekä operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna, mutta liikevaihtonsa jäävän vuoden 2013 tasosta johtuen Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen volyymien laskusta Ukrainan kriisin ja Venäjälle määrättyjen sanktioiden vuoksi.

Pörssitiedote 5.8.2014:

Nurminen Logistics päivittää vuoden 2014 näkymiään liikevaihdon osalta:

Nurminen Logistics arvioi sekä operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna, mutta liikevaihtonsa jäävän vuoden 2013 tasosta johtuen Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen volyymien laskusta Ukrainan kriisin ja Venäjälle määrättyjen sanktioiden vuoksi.

Aikaisemmassa ennusteessaan (osavuosikatsaus 8.5.2014) yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Osavuosikatsaus 8.5.2014:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa 20.2.2014 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan kasvavan vuonna 2014 jo tehtyihin asiakassopimuksiin sekä Venäjän rautatiemarkkinan vakaaseen näkymään 2014-2015 perustuen. Suomen markkinan kysynnän odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2013.

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Tilinpäätöstiedote 20.2.2014:

Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan kasvavan vuonna 2014 jo tehtyihin asiakassopimuksiin sekä Venäjän rautatiemarkkinan vakaaseen näkymään 2014-2015 perustuen. Suomen markkinan kysynnän odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2013.

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

Osavuosikatsaus 31.10.2013:

Yhtiön pörssitiedotteessa 20.9.2013 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän selvästi vuoden 2012 tasosta. 

Pörssitiedote 20.9.2013:

Yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän selvästi vuoden 2012 tasosta.

Osavuosikatsaus 1.8.2013:

Pitkittyneen haasteellisen markkinatilanteen johdosta Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän vuoden 2012 tasosta.

Osavuosikatsaus 2.5.2013:

Vuoden alun heikon markkinatilanteen johdosta Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän jonkin verran vuoden 2012 tasosta.

Tilinpäätöstiedote 26.2.2013:

Nurminen Logisticsille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan uskotaan kasvavan myös vuonna 2013, joskin ainakin alkuvuoden osalta vuotta 2012 hitaammin. Talouden kasvun hidastumisesta johtuen Suomen markkinan kysynnän arvioidaan olevan hieman 2012 tasoa alhaisempi.

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa olevan vuoden 2012 tasolla ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

Osavuosikatsaus 2.11.2012:

Yhtiön pörssitiedotteessa 25.9.2012 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2011 ja asettuvan 5 – 6 milj. euron välille.

Pörssitiedote 25.9.2012:

Nurminen Logistics tarkentaa näkymäänsä vuodelle 2012.

12.4.2012 annettu näkymä:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Uusi näkymä 25.9.2012:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2011 ja asettuvan 5 – 6 milj. euron välille.

Osavuosikatsaus 3.8.2012:

Yhtiön pörssitiedotteessa 12.4.2012 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta.

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Osavuosikatsaus 4.5.2012:

Yhtiön pörssitiedotteessa 12.4.2012 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta.

Pörssitiedote 12.4.2012:

Nurminen Logistics tarkentaa näkymäänsä vuodelle 2012.

24.2.2012 annettu näkymä:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2011.

Uusi näkymä 12.4.2012:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Tilinpäätöstiedote 24.2.2012:

Nurminen Logistics uskoo markkinoidensa kehittyvän positiivisesti vuonna 2012. Erityisesti yhtiölle tärkeän strategisen kasvumarkkinan, Venäjän ja muiden IVY-maiden, sisäisten rautatiekuljetusten kysyntätilanteen uskotaan pysyvän hyvänä.

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2011.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 4.11.2011:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 25.2.2011 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan.

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamistan lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 5.8.2011:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 25.2.2011 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan.

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamistan lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 6.5.2011:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 25.2.2011 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan.

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamistan lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Tilinpäätöstiedote 25.2.2011:

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 5.11.2010:

Yhtiön tulevaisuuden näkymät säilyvät muuttumattomina. Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 kasvavan vuoteen 2009 verrattuna, mutta koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista
lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 6.8.2010:

Nurminen Logistics Oyj arvioi yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 kasvavan vuoteen 2009 verrattuna, mutta koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen. Näkymien muutos johtuu markkinoiden odotettua heikommasta volyymi- ja hintakehityksestä.

Yhtiön aiemman, 7.5.2010 annetun näkymän mukaan yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vuoteen 2009 verrattuna ja koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen olevan voitollinen alkuvuoden heikosta kannattavuudesta huolimatta.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 7.5.2010:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 26.2.2010 julkaisema tulevaisuuden näkymä säilyy ennallaan.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.                                            

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin ennen talouskriisin alkua.
                                                                               
Vuonna 2010 yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2009 verrattuna ja koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen alkuvuoden heikosta kannattavuudesta huolimatta.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Vuoden 2010 näkymät, Tilinpäätöstiedote 2009, 26.2.2010:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.                                            

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat alkuvuoden 2009 voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin ennen talouskriisin alkua.
                                                                               
Vuonna 2010 yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2009 verrattuna ja koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen alkuvuoden heikosta kannattavuudesta huolimatta.

Yhtiö uskoo, että Nurminen Logisticsin vastuullinen toiminta ja panostukset tulevaisuuteen vaikeassa markkinatilanteessa sekä yhtiön hyvä maine ovat lisänneet asiakkaiden yhtiötä kohtaan tuntemaa luottamusta, mikä on jo tuonut lisäasiakkuuksia yhtiölle.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.     

Osavuosikatsaus 1.1.2009-30.9.2009, 6.11.2009:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.                                            

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat alkuvuoden voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
                                                                               
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuonna 2009 vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.          

Osavuosikatsaus 1.1.2009-30.6.2009, 7.8.2009:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Rahoitusmarkkinoiden tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat alkuvuoden voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
                                                                               
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuonna 2009 vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan lievästi tappiollinen.          

Osavuosikatsaus 1.1.2009-31.3.2009, 8.5.2009:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Rahoitusmarkkinoiden tilanne hidastaa kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Suomen taloudessa tapahtui nopea käänne heikompaan marras-joulukuussa 2008. Vientimäärät vähenivät kaikilla aloilla, ja myös tuontimäärät supistuivat voimakkaasti loppuvuodesta. Ulkomaankaupan volyymit eivät enää vähentyneet alkuvuodesta, mutta sekä tuonti että vienti ovat merkittävästi matalammalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
   
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan jäävän vuonna 2009 vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön liikevoittoprosentin odotetaan heikkenevän.

Pörssitiedote 21.4.2009:

Nurminen Logistics Oyj odottaa vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen olevan lievästi tappiollinen ja liikevaihdon olevan selkeästi heikompi vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Kuten yhtiö on jo aiemmin tiedottanut, odotetaan koko vuoden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon jäävän vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön liikevoittoprosentin heikkenevän.

Pörssitiedote 2.4.2009:

Nurminen Logistics Oyj odottaa selkeästi heikompaa liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtuu Suomen ulkomaankaupan volyymien nopeasta heikentymisestä. Yhtiö on tiedottanut 25.2.2009 sopeuttavansa toimintaansa markkinatilanteen mukaiseksi. Yhtiön kustannussäästötavoite vuodelle 2009 on 1,5 miljoonaa euroa.

Koko vuoden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan jäävän vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön liikevoittoprosentin odotetaan heikkenevän.

Tilinpäätöstiedote 2008, 25.2.2009:

Maailmantalouden taantuman vuoksi talousnäkymät ja markkinatilanne ovat hyvin epäselvät ja näkyvyys erittäin huono. Tästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai liikevoittomarginaaliennusteita vuodelle 2009. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Rahoitusmarkkinoiden tilanne saattaa hidastaa kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Suomen taloudessa tapahtui nopea käänne heikompaan marras–joulukuussa 2008. Vientimäärät vähenivät kaikilla aloilla, ja myös tuontimäärät supistuivat voimakkaasti loppuvuodesta. Myös investointien odotetaan vähenevän kuluvana vuonna.

Varsin tyydyttävästä vuoden 2008 tuloksesta huolimatta yhtiön on varauduttava liikevaihdon mahdolliseen laskuun sopeuttamalla toimintaansa ja kustannuksiaan talouden yleisen volyymitason mukaisiksi.

Myös Venäjän talouden kehitykseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Se, kuten myös ruplan ulkoinen arvo, on kytköksissä öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitykseen. Ruplan voimakas devalvoituminen vaikeuttaa Venäjän tuonnin näkymiä, mutta parantaa Venäjän vientikaupan mahdollisuuksia ja ulkomaisten yhtiöiden investointimahdollisuuksia Venäjälle. Kaupan monipuolistuminen ja ulkomaisten investointien kasvu luovat uusia mahdollisuuksia Nurminen Logisticsin kaltaiselle logistiikan palvelutarjoajalle.

Nurminen Cargo -liiketoimintayksikön tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat positiivisesti Niiralan- ja Luumäen-terminaaleihin tehdyt laajennukset sekä Vuosaaren satamassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen avaaminen 28.11.2008. Niiralan terminaalin laajennus toi terminaaliin lisätilaa 4 000 neliötä (terminaalin kokonaiskapasiteetti nyt 18 000 neliötä) ja Luumäen laajennus kasvatti terminaalitilaa 3 400 neliöllä (kokonaiskapasiteetti nyt 11 700 neliötä). Vuosaaressa avattavassa logistiikkakeskuksessa on alkuvaiheessa 38 000 neliötä. Näiden ja junanvaunuihin tehtyjen investointien sekä toiminnan rationalisoinnin ansiosta Nurminen Logisticsilla on vahva kilpailuasema talouden kääntyessä nousuun. Toisaalta investointien tuoma kulumassa rasittaa yhtiön tulosta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Nurminen Heavy -liiketoimintayksikön tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat etenkin raskaan konepajateollisuuden ja sen projektikuljetusten määrän kehitys. Konepajateollisuuden suhdannenäkymä on viime aikoina heikentynyt ja lähiajat tulevat näyttämään, miten sen tilauskanta kehittyy. Konepajateollisuuden markkinatilanne näkyy viiveellä myös Nurminen Heavyn toiminnassa.

Keskeiset tunnusluvut