Nurminen Logistics Oyj

Teemme tulevaisuuden logistiikkaa, jossa tehokkuus ja vastuullisuus kohtaavat. Meidät tunnetaan luotettavista toimituksista ja ensiluokkaisesta asiakaskokemuksesta niin raiteilla, renkailla kuin laineilla.

Tänä päivänä yritysperheessämme on toistasataa nurmislaista viidessä eri maassa. Työskentelemme samalla arvopohjalla ja sisukkuudella kuin yhtiön perustaja, liikemies Johan Nurminen omana aikanaan. Hän olisi yhtiöstään ylpeä – vielä 130 vuoden jälkeenkin.

Missiomme

Nurminen Logisticsin toiminta-ajatuksena on olla innovatiivisin ja laadukkain, asiakkaan kilpailukykyä kasvattava, logistiikka- ja Supply Chain -kumppani.

Visiomme

Nurminen Logisticsin tavoitteena on lähentää markkinoita Pohjois-Euroopan ja Kiinan välillä korkealaatuisilla rautatie-, huolinta- ja terminaalipalveluilla.

Arvomme

  • Kehitä ja kehity – asiakkaan parhaaksi
  • Luota ja ole luottamuksen arvoinen
  • Toimi tuloksellisesti

Nurminen Logistics Oyj numeroina

Logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta

200
nurmislaista
1886
perustettu
100 000
terminaalineliötä Suomessa
Sijoittajille

Sertifioitua laatua

Inspecta

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt sertifikaatit Nurminen Logisticsin laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmille. Sertifikaatit koskevat Nurmisen tullaus-, huolinta-, vaunujen operointi-, rahtaus-, raakapuu- ja terminaalipalveluita sisältäen tavarankäsittelyn, varastoinnin ja lisäarvopalvelut sekä erikoiskuljetus- ja projektipalveluita. Sertifikaatit on myönnetty seuraaville Nurmisen toimipisteille: Hamina, Helsinki, Imatra, Kotka, Niirala, Rauma, Vaalimaa ja Vainikkala. Seuranta-arvioinnit tehdään vuosittain.

  • Laatujärjestelmä: ISO 9001:2015
  • Ympäristöjärjestelmä: ISO 14001:2015
  • Työterveys ja työturvallisuus: ISO 45001:2018

AEO

Osoituksena palveluidemme laadusta meillä on Suomen tullin myöntämä AOEF-asema (Authorised Economic Operator). AEO on eri maiden tullien globaali yritysturvallisuusohjelma eli eli olemme saaneet tullaus- ja logistiikkatoiminnoillemme turvallisuustodistuksen. Asiakkaamme hyötyvät saavuttamastamme asemasta, koska se tarkoittaa yksinkertaistettuja tullimenettelyjä koko EU:n alueella – säästät siis aikaa ja rahaa.

SQAS

Nurminen Logisticsin Vuosaaren ja Mussalon terminaalit on arvioitu SQAS- järjestelmän (Packaged Warehouse) mukaisesti vuonna 2019. Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön CEFICin kehittämän SQAS-arvioinnin (Safety and quality assessment) tarkoitus on tarjota järjestön jäsenyhtiöille yksityiskohtaista tietoa palveluntarjoajien toimintastandardeista ja kehityksestä. Arvioinneissa tarkastellaan muun muassa varastojen rakenteita ja turvallisuustekniikkaa, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiä, johdon sitoutumista näihin järjestelmiin sekä työ-, tuote- ja tietoturvallisuutta. Seuranta-arvioinnit tehdään kolmen vuoden välein.

Luotettava Kumppani

Olemme mukana Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Sen ansiosta tiedät, että voit aina luottaa meihin. Palvelu hakee tilaajavastuulain vaatimat tiedot, koostaa niistä raportin ja pitää sen ajan tasalla.

Nurminen Logistics Oyj:n perustaja Johan Nurminen

1886: Yhtiön synty

Maanviljelijä Johan Nurminen (1851–1914) muuttaa Raumalle. Hän ryhtyy harjoittamaan puutavarakauppaa ja perustaa sekatavarakaupan, jossa myydään laivatarvikkeita ja siirtomaatavaroita.

Kun kylttimaalari Wigell maalaa yhtiön nimeä kauppahuoneen ikkunaan, hän lyhentää nimen tilanpuutteen vuoksi omatoimisesti John Nurminen -muotoon.

Nurminen Logistics Oyj:n ensimmäinen alus

1891–1920: Varustamotoiminnan alku

Yhtiön ensimmäinen oma alus on kuunarilaiva Uljas, joka rakennetaan Raumalla vuonna 1891. Varustamotoiminta laajenee nopeasti, ja vuonna 1910 JN-lipun alla purjehtii jo kaikkiaan 22 alusta, jotka kuljettavat lasteja kaikilla maailman merillä.

Vuonna 1913 Johan luovuttaa yrityksen johdon pojalleen John Nurmiselle (1877–1951). John perustaa kauppahuoneen yhteyteen huolintaosaston, josta kehittyy ensimmäisen maailmansodan aikana maamme suurin huolintaliike.

1930-luku: MatkaKalevan osakkuus

Yhtiö liittää toimintaansa matkailun, kun John Nurmisesta tulee vuonna 1935 perustetun Matkatoimisto Kaleva Oy:n osakas. Vuonna 1954 Kalevasta tulee John Nurmisen tytäryhtiö.

1950-luku: Varustamotoiminnan kulta-aika

Johnin poika Matti Nurminen (1911–2000) tarttuu yrityksen ruoriin vuonna 1946 ja alkaa määrätietoisesti kehittää varustamotoimintaa ja huolintasektoria.

Yhtiö siirtyy höyrylaivakauteen, ja 1950-luvun lopulla varustamotoiminta on suurimmillaan. Yhtiöllä on kahdeksan alusta, joissa on yhteensä 40 000 tonnia kuollutta painoa.

1960-luku: Varustamotoiminnasta luopuminen

Suezin kriisin jälkeen yhtiön hallitus päättää luopua varustamotoiminnasta. Viimeiset alukset myydään vuonna 1967.

Yhtiön toiminta painottuu kansainväliseen huolintaan ja kuljetuksiin. John Nurmisen ensimmäinen oma varastorakennus rakennetaan Länsisatamaan, ja autolinjaliikenne Neuvostoliittoon sekä linjavarustamoita edustava agentuuritoiminta aloitetaan. Vuonna 1964 Helsingin lentoasemalla aloittaa toimintansa Nurminen-Lento, joka on Suomen ensimmäinen lentorahtihuolitsija.

1970-luku: Kasvua ja kehitystä

Yhtiö laajenee voimakkaasti. Uudet valtamerilinjaedustukset ja kansainvälisen autoliikenteen kasvu vauhdittavat oman tulliterminaaliverkoston rakentamista. Toiminta laajenee myös sisämaahan, kun useita uusia aluekonttoreita perustetaan.

Nurminen neljännessä polvessa eli Juha Nurminen (s. 1946) nimitetään toimitusjohtajaksi vuonna 1979.

1980-luku: Kansainvälinen kauppa kukoistaa

Yhtiö toimii entistä laajemmin kansainvälisen kaupan piirissä: toimialoja ovat muun muassa vienti- ja tuontihuolinta, kansainväliset kuljetukset, Neuvostoliiton autolinjaliikenne, terminaali- ja varastopalvelut, lentoliikenteen maapalvelut, linjaedustukset, laivanselvitys, näyttely- ja messuhuolinta sekä projektikuljetukset.

1990-luku: Luopuminen perinteisestä huolinnasta ja kuljetuksesta

John Nurminen luopuu asteittain perinteisestä huolinta- ja kuljetustoiminnasta ja myy sen vuonna 1995 ASG:lle. Toiminta keskittyy erikoislogistiikkaan, lentoliikenteen maapalveluihin, matkatoimistopalveluihin ja shipping-toimintaan.

2000–2002: Logistiikkaan keskittyminen

Vuonna 2000 John Nurminen luopuu lentoliikenteen maapalveluista, ja vuoden 2001 lopussa MatkaKalevan liiketoiminta myydään Kohdematkat Oy:lle. Vuonna 2001 John Nurminen ostaa Huolintakeskuksen liiketoiminnat ja vuonna 2002 Atlans Oy:n.

2003: Toiminnot yhden nimen alle

John Nurmisen keskittyminen logistiikkaan jatkuu, kun ydinliiketoimintoihin kuulumattomista osista eli muutto- ja näyttelytoiminnoista sekä perävaunujen korjauksista luovutaan.

John Nurminen kasvaa strategiansa mukaisesti orgaanisesti ja yritysostoin Itämeren alueella. Ulkomailla investoinnit ja kehittäminen kohdistuvat toimintoihin ja yhtiöihin Baltiassa ja Venäjällä.  Kotimaassa yhtiö vahvistaa liiketoimintayksiköiden toimintaa yritysostoilla ja investoinneilla.

2005: Logistiikka-alan toimintojen painottaminen

Yhtiö keskittyy entistä selkeämmin varsinaisiin logistiikka-alan liiketoimintoihin. Muotilogistiikkaliiketoiminta myydään ja irtautuminen linja-agentuuritoiminnoista alkaa. John Nurminen ostaa 49 prosentin osuuden pietarilaisesta rautatieoperointiyhtiöstä ZAO Irtransista ja hankkii omistukseensa yhtiön koko vaunukaluston.

Taidelogistiikka eriytetään omaksi yhtiökseen ja ajoneuvologistiikkayksikön liiketoiminta siirretään Nurminen Autologistics Oy:hyn.

2006: Merkittävin toimija ajoneuvologistiikassa

John Nurminen ostaa Ruotsin johtavan ajoneuvologistiikkayrityksen SkandiaTransportin, ja Nurminen kasvaa Itämeren alueen merkittävimmäksi toimijaksi ajoneuvologistiikassa.

Yhtiö ostaa myös enemmistöosuudet kolmesta sairaankuljetusyrityksestä ja laajentaa toimintaansa kokonaan uudelle liiketoiminta-alueelle eli sairaankuljetukseen.

2007: Suomen suurin sairaankuljettaja

John Nurminen myy taidelogistiikkayritys Nurminen Priman ja ajoneuvologistiikkatoiminnot sekä eriyttää varustamopalveluja tarjoavan Nurminen Ship Agencyn omaksi yrityksekseen. Panostukset hoivalogistiikkaan jatkuvat, ja John Nurminen nousee Suomen suurimmaksi sairaankuljettajaksi. Yhtiö hankkii koko ZAO Irtransin osakekannan.

Tammikuussa John Nurminen ja Helsingin kaupunki allekirjoittavat sopimuksen Vuosaaressa sijaitsevan määräalan vuokraamisesta. Syyskuussa logistiikkakeskuksen peruskivi muurataan, ja yhtiö ilmoittaa jakautuvansa sekä listaavansa logistiikkatoimintonsa Helsingin pörssiin 1.1.2008 alkaen nimellä Nurminen Logistics Oyj.

2008: Uusi pörssiyhtiö Nurminen Logistics Oyj

Yhtiö myy hoivalogistiikkayksikkö Nurminen Caren ja keskittyy strategiansa mukaisesti logistiikkaan sekä siihen läheisesti liittyviin liiketoimintoihin. Nurminen Logistics kasvattaa oman rautatiekalustonsa määrän lähes tuhanteen vaunuun.

Ensimmäiset alukset saapuvat Vuosaaren uuteen satamaan 24.11.2008. Samaan aikaan Nurminen Logisticsin uuden logistiikkakeskuksen toiminta pyörähtää täydellä teholla käyntiin.

2009: Logistiikkakeskus Haminaan

Vuotta leimaa maailmatalouden kriisi, joka vaikuttaa yhtiön markkinatilanteeseen voimakkaasti. Kululeikkausten ja myyntityön tehostamisen ansiosta Nurminen Logisticsin operatiivinen liiketulos kuitenkin pysyy voitollisena. Haminan uusi logistiikkakeskus avataan joulukuussa.

Yhtiö toteuttaa kasvustrategiaansa Venäjällä ja muissa IVY-maissa tekemällä seitsemänvuotisen yhteistyösopimuksen venäläisen vaunuoperaattorin Transgarantin kanssa. Nurminen Logistics ostaa vähemmistöomistajilta loput tytäryhtiönsä, OOO Huolintakeskuksen, osakekannasta.

2010: Liiketoimintayksiköt yhteen

Nurminen Logisticsin organisaatiota uudistetaan. Yhtiöön muodostetaan uusi johtoryhmä, ja Nurminen Cargo sekä Nurminen Heavy -liiketoimintayksiköt yhdistetään.

Niiralaan valmistuu lokakuussa uusi, 5 720 neliömetrin kokoinen terminaali. Se korvaa kesäkuussa 2009 tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen.

2011: Nurmiselle AEOF-status

Suomen tulli myöntää Nurminen Logisticsille AEOF-statuksen. Lokakuussa yhtiö muuttaa organisaatiotaan niin, että se tukee paremmin strategian toteuttamista. Yhtiön liiketoiminta jaetaan yksiköihin, jotta johtamista voidaan kehittää. Osana organisaatiomuutosta muodostetaan uusi johtoryhmä.

Yhtiön Hakkilan-toimipiste ja Pasilan-pääkonttori muuttavat Vuosaaren-logistiikkakeskukseen. Muuton jälkeen koko pääkaupunkiseudun henkilöstö palvelee asiakkaita yhdessä osoitteessa.

2012: OOO Nurminen Logistics syntyy

Nurminen Logisticsin Viron- ja Liettuan-liiketoiminnoista vastaavat yhtiöt siirretään suoraan emoyhtiön alaisuuteen. Venäjän-liiketoiminnot jatkavat omassa yhtiössään, jonka nimi muutetaan OOO Huolintakeskuksesta OOO Nurminen Logisticsiksi.

Nurmisen erikoiskuljetusauto käy yhtiön historian kaukaisimmassa maanteitse saavutetussa kohteessa, Venäjän Bratskissa. Matkamittariin kertyy kilometrejä yhteensä yli 14 000.

2013: Liiketoiminta yhtiöitetään

Nurminen Logistics toimittaa konepajakonserni Andritzin sellutehtaan laitteet Valko-Venäjälle. Mittavaan projektitoimitukseen kuuluu yli 450 kuormaa, joista kolmasosa on erikoiskuljetuksia. Nurminen vastaa myös logistiikan kokonaishallinnasta.

Venäjällä Nurminen tekee sopimuksen neljän suuren kemianteollisuuden yrityksen ja yhden merkittävän rakennusteollisuusyrityksen kanssa tuotteiden kuljettamisesta IVY-alueella. Nurminen operoi näille asiakkaille noin 200:aa katettua vaunua.

Metsäyhtiö Sappi keskittää Helsingin sataman kautta kulkevan paperiliikenteensä käsittelyn Nurmiselle. Lisäksi Nurminen tekee Metsä Boardin kanssa mittavan jatkosopimuksen. Paperin ja kartongin käsittelyvolyymi Vuosaaressa tulee olemaan noin 350 000 tonnia.

Nurminen Logistics -konserni

Nurminen Logistics Oyj
100 % Nurminen Logistics Services Oy FIN
100 % OOO Nurminen Logistics RUS
51 % Nurminen Maritime Latvia SIA LAT
51 % Nurminen Maritime UAB LTU