Åkeriverksamhet

Låt oss ta hand om era speditionsbehov! Nurminen Logistics är en erfaren och flexibel partner. Våra speditörer är kundservicehjältar som kan tullbestämmelserna inifrån och ut så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Professionell åkeriverksamhet med decennier av erfarenhet

Nurminen Logistics har mångårig erfarenhet och kunskap inom spedition och tullklarering. Vi hanterar tusentals exporter och importer varje år. Våra tjänster inbegriper all slags tulladministration och täcker alla transportsätt inom export-, import- och transittrafik. Vi hanterar tullklarering för aktiv förädling, Arex-deklarationer och Traces NT-deklarationer, för att nämna några.

Vad gäller tullhandlingar kan vi sammanställa alla nödvändiga dokument, som till exempel EUR.1- och ATR-certifikat, INF-formulär, samt ursprungsintyg utfärdade av handelskammaren.

Vi arbetar i nära samarbete med tullen och är alltid uppdaterade kring riktlinjer, krav och begränsningar i internationell handel och olika länders tull- och transportlagstiftningar.

Leveranser över hela världen

Vill levererar ert gods till alla delar av världen. Förutom vårt eget containertåg till Kina har vi ett tillförlitligt partnernätverk för sjö-, flyg- och vägtransporter. Vi transporterar både fulla containrar och allmänt gods. Dessutom hanterar vi inrikescontainertransporter och allmänna godstransporter över hela Finland.

Låt oss ta hand om dina speditionsbryderier

Du kan också outsourca logistiken helt till oss. Nurminen har stor erfarenhet av heltäckande hantering av kundernas logistikbehov, från anbudsförfaranden för logistiktjänster till fakturering och rapportering.

AEOF-auktorisering

Finska tullen har gett oss AEOF-status (godkänd ekonomisk operatör), vilket innebär att vi har fått ett säkerhetsintyg för vår tull- och logistikverksamhet..