Järnvägsförbindelse mellan Kina och norra Europa

Nå den asiatiska marknaden snabbt och i tid! Nurminen Logistics transporterar din last med tåg på ett pålitligt och miljövänligt sätt till olika städer i Kina och andra delar av Asien. Tack vare en regelbunden tågförbindelse och goda vidaretransporter kan vi garantera punktliga leveranser till Kina och tillbaka från hela Europa.

Godståg till Kina på 12 dagar

Vi transporterar din last via järnväg mellan Europa och Kina i båda riktningarna. Vår regelbundna veckokörning går från Helsingfors och Narvik till Chongqing och Jiaozhou. Från Suzhou, Chongqing och Jinan har vi västgående tåg. Via vår transsibiriska rutt kan vi också transportera din last till Japan, Vietnam, Singapore, Korea och tillbaka.

Med regelbundna rutter kan du effektivisera din leveranskedja och öka flexibiliteten för att tillgodose dina kunders behov.

Tåget lämpar sig för transport av alla slags varor och vi accepterar både fulla containrar och allmänt gods.

Vårt pålitliga China Container Train ger kunderna en konkurrensfördel och har redan mer än 1000 stamkunder från handels och industrisektorer.

Dörr till dörr-leveranser

Järnvägstransporter är billigare än flygfrakt och snabbare än sjötransport. Järnvägstransport till Kina tar bara 12–16 dagar, medan samma resa till sjöss tar 45–60 dagar.

Om du vill kan vi också ta hand om anslutningstrafiken och ordna transport från dörr till dörr åt dig. Från Chongqing kan din last till exempel nå alla viktiga hamnar i Kina på bara tre dagar.

Smidigt och säkert

Vi erbjuder omfattande tjänster från emballering och lagring till åkeri- och transittjänster. Du bör boka plats på tåget i god tid, men lasten kan levereras till tågen som avgår från Finland fram till måndagen under avgångsveckan och till tågen som avgår från Kina fram till onsdagen under avgångsveckan.

När tåget har lastats färdas containrarna intakta och utan avbrott hela vägen, med undantag för gränsen mellan Kazakstan och Kina där spårvidden ändras.

Tack vare vårt spårningssystem kan du följa tågets och din leverans framsteg i realtid på ett tillförlitligt sätt under hela resan.

Pålitliga temperaturkontrollerade transporter

Vi erbjuder också en unik temperaturkontrollerad järnvägstransport från Helsingfors och från Narvik via Helsingfors och Chongqing och Jinan.

Utöver mat kan containrarna transportera alla slags produkter som kräver temperaturkontrollerade förhållanden, till exempel kemikalier och mediciner. Tåget kan frakta femtio 40-fots HC och 45-fots fryscontainrar och temperaturen kan vid behov justeras mellan -25 och +25 grader.

I realtidssystem för övervakning möjliggör pålitlig temperaturkontroll under hela resan.

Det minsta koldioxidavtrycket

Tåg erbjuder det mest miljövänliga transportsättet: koldioxidutsläppen från ett tåg, beräknat i enlighet med standarderna, är upp till 96 % lägre än motsvarande siffror för flygfrakt och 29 % lägre än sjöfrakt, beräknat på rutten Helsingfors-Shanghai.

Genom att välja järnvägen för era transporter kan du ge ditt företags verksamhet ett mindre koldioxidavtryck och tillgodose växande krav på miljöeffektivitet.

Välj tåget och bli en pionjär inom grön logistik!

Kontakta vår specialist!