Järnvägstjänster

Vi ordnar smidiga och miljövänliga transporter av dina varor. Vi vet hur godset ska hanteras, vare sig det handlar om temperaturkänsliga produkter, en utmanande projekttransport eller annat specialgods. Vi tar också hand om all gränsadministration och ruttplanering.

Järnvägstransporter är Nurminens specialitet

Nurminen har många decenniers kunskap och expertis inom järnvägsspedition. Omfattande erfarenhet av arbete i Ryssland och starka partnerskap både hemma och utomlands säkerställer pålitliga och punktliga leveranser. 

Utrustning efter gods

Vi gott om rullande material att välja bland. Ni kan transportera ert gods i container, träflisvagn, stolpvagn, tankvagn, coilvagn eller temperaturkontrollerad vagn. Dessutom finns våra omfattande terminal- och speditionstjänster samt alla andra logistiktjänster vi erbjuder alltid tillgängliga för er.

Från järnväg till båt

Våra logistikcenter i Helsingfors och Mussalö har direkta sjöfartsförbindelser till hela världen. I Nordsjö i Helsingfors leder järnvägsspåren rakt in i vår terminal så att gods kan lossas och flyttas till sjöcontainrar inomhus.

Ett grönt flöde

Jämfört med andra transportmetoder är tåget mest energieffektivt och har lägst utsläpp. I EU kommer till exempel endast 0,5 % av växthusgasutsläppen från järnvägstransporter.* på ett globalt plan elektrifieras järnvägstransporter i allt högre grad.**

* (Källa: European Environment Agency, EEA)
** (Källa: International Energy Agency, IEA)

Certifierad kvalitet

Alla Nurminens järnvägstransporter är certifierade. Inspecta Sertifiointi inspekterade Nurminens kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem. Vår verksamhet uppfyller kraven i standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Beskrivning av järnvägsanläggningar

Nurminen Logistics har sammanställt serviceanläggningsbeskrivningar för logistikcentret i Nordsjö och godsterminaler i Vainikkala i enlighet med Järnvägstransportlagen (1302/2018) och kommissionens genomförandeförordning 2017/2177.