Terminaltjänster

Låt oss skräddarsy våra tjänster utifrån era behov! För Nurminen Logistics betyder terminaltjänster och lasthantering mycket mer än bara flytt av gods mellan lastbilar, järnvägsvagnar och lager. Vi tillhandahåller också alla andra tjänster ni kan tänkas behöva.

Terminaler på de bästa platserna för alla behov

Våra terminaler ligger på logistiskt välavvägda platser i hamnarna i Nordsjö och Kotka samt vid Finlands östra gräns, nära de viktigaste gränsövergångarna.

Våra terminalers placering i närheten av hamnar och järnvägsspår garanterar smidiga transporter och stora kostnadsbesparingar åt våra kunder eftersom godset kan flyttas direkt från fartyget eller tåget till terminalen och vice versa. Eftersom transportsträckan är kortare sparar vi också tid. Dessutom slipper våra kunder onödig containerhyra eftersom vi är klara med containern direkt i hamnen.

Nordsjö-logistikcentret i Helsingfors (34 000 m2) har en järnvägsterminal, en hall för hantering av tungt gods och en genomflödesterminal. 

Järnvägsterminalen har ett 250 meter långt järnvägsspår, en lastkaj för fordon under tak och 23 hydrauliska containerlastplattformar för flytt och lastning av containrar. I denna terminal utför vi industriell containerisering för exporttrafik.

I hallen för hantering av tungt gods kan vi ta hand om alla våra kunders produkter, oavsett storlek, vikt eller form. Vi hanterar alla era föremål med avvikande storlek, vikt eller form utan problem. De kan lyftas till flat rack-plattformar i både Nordsjö och Kotka.

I genomflödesterminalen omsätts godset snabbt och vi lagrar lasten åt er. Vi kan hantera allt, vare sig det handlar om små enskilda lådor vi sätter på pall vid behov, eller stora leveranser som omfattar hundratals pall.

Vårt Kotka-logistikcenter ligger i Mussalö (26 000 m2), bästa möjliga läge i Finlands största export- och containerhamn. I Kotka utför vår erfarna och skickliga personal containerisering för exporttrafik, godshantering för importtrafik, leveranstjänster samt överföring och mellanlagring av transitgods.

Vainikkala-terminalen (8 000 m2) hanterar transporter vid den finsk-ryska gränsövergången. I denna moderna terminal utför vi lastning på lastbil, järnvägsvagn och projektbaserad lastning, allt under tak. Terminalen har två spår och plats för 20 vagnar.

Lagring av farliga kemikalier

Vårt logistikcenter i Kotka har en unik kemikaliehall för lagerhållning av farliga styckegodskemikalier åt våra kunder. Lagret har säkerhetsklassad status och vi har tillstånd för storskalig förvaring och hantering av kemikalier. Lagret har SQAS-bedömts (förpackningslager) av Cefic.

Utöver lagerhållning erbjuder vi också våra kunder mervärdestjänster som märkning, ompack, provtagning och omfattande transporttjänster.

Projektlogistik

Utöver terminaltjänster erbjuder vi också projektlogistiktjänster.

Nurminen tillhandahåller alla projekttjänster från en säljdisk, oavsett transportmetod. Transport till sjöss, via järnväg eller med lastbil kan arrangeras med högsta kvalitet. Egna kontor i Finland, Ryssland och de baltiska staterna ger effektiva vägar in i Ryssland och OSS. Ett pålitligt partnernätverk garanterar leveransen av våra mångsidiga lösningar också från annat håll.

Vi tar hand om hela paketet åt er: transport, nödvändig dokumentation och projektledning. Ditt projektteam ser till att allt fortskrider enligt schemat och att du får ständiga uppdateringar om situationen.